LAMPY BAKTERIOBÓJCZE

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE

Promieniowanie świetlówek bakteriobójczych jest jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji powietrza. Emitowane przez nie promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 250 -265 nm bardzo skutecznie niszczy wszelkiego typu bakterie, wirusy,
pleśnie i grzyby, nie powoduje żadnego skażenia chemicznego i eliminuje konieczność stosowania innych środków chemicznych. W lampach przepływowych dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz zamkniętej komory, co czyni, że lampy te są całkowicie bezpieczne dla znajdujących się w pomieszczeniu ludzi, zwierząt i roślin. Skażone powietrze, zasysane przez wentylator do wnętrza komory dezynfekcyjnej przechodzi najpierw przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne pyły. Ma to niebagatelne znaczenie w zmniejszeniu zagrożen alergicznych dla osób przebywających w pomieszczeniu.

Powietrze przepływając przez komorę z małą prędkością, bezpośrednio wzdłuż dwóch świetlówek bakteriobójczych, wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikrobiologicznie.
Ponieważ świetlówki bakteriobójcze mają określoną żywotność (tj. czas w którym skutecznie zabijają mikroorganizmy) dlatego w lampach zastosowano elektroniczne liczniki czasu pracy. Czas ten jest sumowany i pokazywany na wyświetlaczu licznika.
W odpowiednim momencie (po upływie 7900 godzin) licznik wizualnie i poprzez sygnał akustyczny przypomina o obowiązku ich wymiany.

1. Rodzaj obudowy:
a. ze stali kwasoodpornej (inox)
b. stalowa lakierowana proszkowo.

2. Licznik czasu pracy:
a. elektroniczny z 4-cyfrowym wyświetlaczem,
b. elektroniczny z czytnikiem do zdalnego odczytu aktualnego stanu (odległość do 12 m) – zalecany do lamp sufitowych,
c. lampa bez licznika.

3. Wydajność wentylatora:
a. 130m3/h,
b. 150m3/h,
c. 199m3/h.

PRZEPŁYWOWE 2
PRZEPŁYWOWE 1
previous arrow
next arrow
PRZEPŁYWOWE 2
PRZEPŁYWOWE 1
previous arrow
next arrow

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA

Lampy bakteriobójcze LB-301 z jednym i dwoma promiennikami, charakteryzujące się bardzo dużą skutecznością działania, przewidziane są do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sterylność powietrza m.in. w salach operacyjnych i przedoperacyjnych, gabinetach zabiegowych, przy produkcji żywności, leków, surowic, szczepionek itp.

Praktyka stosowania lamp bakteriobójczych do dezynfekcji pomieszczeń wskazuje, że najlepsze wyniki uzyskuje się przez napromieniowanie górnych warstw powietrza. Prądy powietrza powodują wymieszanie czystego powietrza z górnej części pomieszczenia z zanieczyszczonym powietrzem dolnych poziomów, dając w ten sposób małe stężenia bakterii na poziomie oddychania.

LAMPY BAKTERIOBÓJCZE PRZEPŁYWOWE Z ZEWNĘTRZNYM PROMIENIKIEM

Jedną z najbardziej efektywnych metod dezynfekcji powietrza jest stosowanie świetlówek bakteriobójczych. Emitowane przez nie promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 250 – 265 nm bardzo skutecznie eliminuje wszelkiego typu bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby, nie powodując żadnego skażenia chemicznego dezynfekowanych pomieszczeń. W lampach przepływowych, dezynfekcja powietrza odbywa się wewnątrz zamkniętej komory, co czyni, że lampy te są całkowicie bezpieczne dla znajdujących się w pomieszczeniu ludzi, zwierząt i roślin. Skażone powietrze, zasysane przez wentylator do wnętrza komory dezynfekcyjnej, przechodzi najpierw przez filtr, który zatrzymuje kurz i inne pyły. Ma to niebagatelne znaczenie w zmniejszeniu zagrożeń alergicznych dla osób przebywających w pomieszczeniu.

Powietrze przepływając przez komorę, z małą prędkością, bezpośrednio przy źródle promieniowania UV-C wydostaje się na zewnątrz praktycznie czyste mikrobiologicznie. Dodatkowy zewnętrzny promiennik zwiększa skuteczność działania lampy dezynfekującej nie tylko powietrze, ale również powierzchnie przedmiotów znajdujących się w zasięgu jego promieniowania.

Czas pracy promienników sumowany jest przez dwa elektroniczne liczniki – jeden liczy czas promienników pracujących w komorze dezynfekcyjnej, a drugi czas pracy promiennika zewnętrznego Czas ten jest pokazywany na wyświetlaczach.

1. Rodzaj obudowy:
a. ze stali kwasoodpornej (inox)
b. stalowa lakierowana proszkowo.

Z PROMIENNIKIEM 1
Z PROMIENNIKIEM 2
previous arrow
next arrow
Z PROMIENNIKIEM 1
Z PROMIENNIKIEM 2
previous arrow
next arrow

2. Licznik czasu pracy:
a. elektroniczny z 4-cyfrowym wyświetlaczem,
b. elektroniczny z czytnikiem do zdalnego odczytu aktualnego stanu (odległość do 12 m) – zalecany do lamp sufitowych,
c. lampa bez licznika.

3. Wydajność wentylatora:
a. 130m3/h,
b. 150m3/h,
c. 199m3/h.

Licznik przypomina odpowiednio wcześniej o obowiązku wymiany promienników przez co zwalnia personel z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.
Duże natężenie promieniowania przekłada się na wysoką skuteczność dezynfekcyjną lampy, a bardzo cicha praca zapewnia odpowiedni komfort pracy osobom przebywającym w pomieszczeniu. Prawidłowość działania lampy można ocenić przez znajdujące się w płycie czołowej okienka kontrolne.