KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEGO NADZORU

KOLUMNA DLA OIT

Kolumna z rozdziałem stron monitoringu i infuzji.

Przykładowe rozwiązanie: K60S-ALFA60/80 + K100S-ALFA60/60

Proponowane wyposażenie:

Elektromagnetyczne lub pneumatyczne oraz cierne hamulce przegubów
Lampa zabiegowa mocowana do ramienia (opcjonalnie)
Półka 450x500mm
Szuflada
Wieszak przegubowy pomp i kroplówek
Pojemnik na rękawiczki
Kosz na cewniki
Pozioma szyna sprzętowa 600mm
Gniazda elektryczne 230V
Gniazda wyrównania potencjału
Przygotowanie pod instalację teletechniczną
Gniazda gazowe:O2 tlen, AIR sprężone powietrze 0,5,VAC próżnia, sygnalizator stanu gazów